شماره تماس : 09175723079

بی سیم کنوود نیو NEW 2016- UHF

بی سیم کنوود نیو NEW 2016- UHF

با برد 5 کیلومتر در فضای بسسته و 10 کیلومتر در فضای باز

 

موارد استفاده:

کلیه شرکت ها

ارگانها

باغهای مجالس

شرکت های راه و ساختمان

و فضاهای دیگر ...